Hongkong eller Hong Kong?

Hur stavas det?

Svaret på om namnet på den särskilda administrativa regionen i södra Kina ska stavas Hongkong eller Hong Kong är inte helt givet. Både särskrivning och ihopskrivning används.

Stavningen Hongkong verkar vara den mest vanligt förekommande varianten på svenska.
Hong Kong är bland annat den officiella engelska stavningen på regionens namn.

I regeringens PDF om myndigheternas skrivregler skrivs namnet som Hongkong och inte Hong Kong. I en diskussion på språkrådets hemsida stavar Språkrådet själva namnet som Hongkong.

Hälsningar Ordkollen.