Jaha eller ja ha?

Hur stavas det? Ska orden skrivas ihop eller isär?

Det rätta svaret är att orden ska skrivas ihop och det stavas alltså jaha.

Det stavas inte ja ha.

Hälsningar Ordkollen.