Ordspråket ”Alla är vi barn i början”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket ”Alla är vi barn i början” betyder helt enkelt att i början är alla nybörjare.

Detta ordspråk kan användas när du vill trösta någon som begått ett misstag.