Allihop eller allihopa?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både allihop och allihopa.
Allihopa anses vara en lite mer vardaglig form och är något vanligare i talspråk än i skriftspråk.

Ordet allihop betyder ”alla tillsammans”. Det är en sammansättning av orden alla och ihop. Det används för att uttrycka att alla individer i en grupp är involverade i något.

Exempel på hur orden allihop eller allihopa kan användas

  • Allihop kom och hjälpte till att städa.”
  • ”Vi är allihop överens om att det här är fel.”
  • Allihopa, lyssna nu!”

Hälsningar Ordkollen.