Appostrof eller apostrof?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas apostrof.

Det stavas inte appostrof.

Apostrof är ett utelämningstecken, t.ex. som utelämningstecknet i ”tro’t om du vill”.

Hälsningar Ordkollen