Bägge eller båda?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både bägge och båda.
Det finns ingen skillnad i betydelse eller stil mellan de två stavningarna.
Båda och bägge är synonyma i svenskan och är utbytbara mot varandra i alla situationer.
Ordet båda är något vanligare än bägge i tidningsspråk.
Båda och bägge är pronomen som används för att beskriva två saker eller personer.

Exempel på hur man kan använda orden bägge och båda

Båda, eller bägge exempel nedan är rätt:
Jag har båda händerna fulla” eller ”Jag har bägge händerna fulla”.

Hälsningar Ordkollen.