Blödit eller blött?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas blött.

Det stavas inte blödit.

Blöda, blödde, blött.

Hälsningar Ordkollen.