Distrubition eller distribution?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas distribution.

Det stavas inte distrubition.

Distribution är en överens­kommen eller regelmässig fördelning och ut­skickning, särskilt av varor bland många mot­tagare.

Hälsningar Ordkollen.