Emotsäga eller motsäga?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas motsäga.

Det stavas inte emotsäga.

Hälsningar Ordkollen.