Heter det en apelsin eller ett apelsin?

Det rätta svaret är att det går att säga både en apelsin och ett apelsin. I svenskt standardspråk är dock apelsin ett n-ord: en apelsinapelsinen. Det är förhållandevis ovanligt att ordet har t-genus: ett apelsinapelsinet.

Apelsin hör därmed till det fåtal substantiv som har så kallat vacklande genus.

Källa: www.sprakochfolkminnen.se

Hälsningar Ordkollen.