Faggott eller fagott?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas fagott.

Det stavas inte faggott.

Hälsningar Ordkollen.