Finnanser eller finanser

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas finanser.

Det stavas inte finnanser.

Hälsningar Ordkollen.