Generösitet eller generositet?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas generositet.

Det stavas inte generösitet.

Hälsningar Ordkollen.