Hällsa eller hälsa

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas hälsa.

Det stavas inte hällsa.

Hälsningar Ordkollen.