Hifi eller hi-fi?

Stavas det med eller utan bindestreck?

Det rätta svaret är att det kan stavas både hi-fi och hifi.

Ordet ”hifi” kan alltså stavas på båda sätten, med eller utan bindestreck. Båda stavningarna är korrekta och används i Sverige. Språkrådet rekommenderar stavningen hi-fi med bindestreck och i SAOL, Svenska Akademiens ordlista ser vi endast stavningen hifi, utan bindestreck.

Ibland kan man även råka på stavningen och särskrivningen hi fi. Det är inte en korrekt stavning.

Ordet ”hifi” (eller hi-fi) är en förkortning av det engelska uttrycket ”high fidelity”, som betyder ”hög trohet”. Uttrycket syftar på ljudåtergivning av hög kvalitet, där ljudet är så nära originalet som möjligt.

Ordet ”hifi” började användas i början av 1950-talet, då det började dyka upp nya produkter för ljudåtergivning som kunde återge ljud med högre kvalitet än tidigare. Dessa produkter marknadsfördes ofta med uttrycket ”hifi”, vilket snart blev ett allmänt begrepp för ljudåtergivning av hög kvalitet.

I Sverige började ordet ”hifi” användas i mitten av 1950-talet. Det första svenska företaget som började marknadsföra sina produkter med uttrycket ”hifi” var Philips, som lanserade sin ”Hi-Fi 500”-serie 1956.

Ordet ”hifi” används ofta i sammanhang där ljudåtergivning är viktigt, till exempel i samband med stereoanläggningar, högtalare, hörlurar och hemmabiosystem.

Exempel på meningar där ordet ”hifi” används

”Jag har köpt en ny hifi-anläggning som ger ett fantastiskt ljud.”

I den här meningen används ordet ”hifi” för att beskriva en stereoanläggning som ger en hög ljudkvalitet.

Ordet ”hifi” kan också användas mer generellt för att beskriva ljudåtergivning av hög kvalitet, oavsett hur den åstadkoms.

Här är ett exempel på en mening där ordet ”hifi” används på det här sättet:

”En konsert i en bra hifi-studio kan ge en känsla av att man är på plats.”

I den här meningen används ordet ”hifi” för att beskriva en konsert som spelas in i en studio med professionell utrustning.

Ordet ”hifi” (eller hi-f) är ett relativt nytt ord, men det har snabbt blivit ett etablerat begrepp i Sverige och andra delar av världen. Det är ett bra exempel på hur ett engelskt uttryck har blivit en del av vårt svenska språk.

Hur uttalas hifi?

Hifi, eller hi-fi, uttalas [haj´fi] på svenska. På både brittisk och amerikansk engelska så uttalas det [haɪ faɪ].

Hälsningar Ordkollen