Vad är förkortningen av cirka?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av cirka är ca eller c:a.

Hälsningar Ordkollen.