Vad är förkortningen av så kallad?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av så kallad är s.k.

Hälsningar Ordkollen.