Vad är förkortningen av före detta?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av före detta är f.d.

Hälsningar Ordkollen.