Iaktta eller iakta?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas iaktta.

Det stavas inte iakta.

Att iaktta är att observera eller se på. Det kan även betyda att följa eller lyda, t.ex. att iaktta försiktighet.

Exempel på fel stavning

Man ska alltid iakta försiktighet.

Exempel på rätt stavning

Hon gillar att iaktta mig.

Hälsningar Ordkollen.