Insektsnyckel eller insexnyckel?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas insexnyckel.

Det stavas inte insektsnyckel.

En insexnyckel är ett (ofta L- eller S-format) sex­kantigt verk­tyg som man an­vänder för att skruva in eller lossa skruvar med mot­svarande sex­kantigt hål i skruvhuvudet.

Exempel på rätt stavning

Använd en insexnyckel när du monterar möbler som har skruvar med sexkantiga hål.

Exempel på fel stavning

En insektsnyckel är bra att alltid ha med sig, då den ofta kommer till användning.

Hälsningar Ordkollen.