Instrument eller instrumment?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas instrument.

Det stavas inte instrumment.

Hälsningar Ordkollen.