Iordningsställande eller iordningställande?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas iordningställande.
Det stavas inte iordningsställande.

Hälsningar Ordkollen.