Kariär eller karriär?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas karriär.

Det stavas inte kariär.

Hälsningar Ordkollen.