Långtidsjukskrivning eller långtidssjukskrivning?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas långtidssjukskrivning.

Det stavas inte långtidsjukskrivning.

Hälsningar Ordkollen.