Nerbruten eller nedbruten?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både nerbruten och nedbruten.

Hälsningar Ordkollen