Noggrann eller nogrann?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas noggrann. Det stavas inte nogrann.

Anledning till att många stavar fel till ordet noggrann

Anledningen till att många stavar fel på ordet noggrann är förmodligen att man skriver som det uttalas. När någon uttalar ordet låter det som det bara ska vara ett ”g” i mitten av ordet, men det ska alltså vara två ”g” i mitten av ordet noggrann.

  • Fel stavning: nogrann
  • Rätt stavning: noggrann

Exempel på meningar där ordet noggrann används:
Att vara
noggrann är väldigt viktigt när man ägnar sig åt bokföring.
– Den som är riktigt noggrann slipper oftast att göra om saker två gånger.

Betydelse av ordet noggrann

  • Noggrann betyder att man är omsorgsfull, noggrann och detaljerad i sitt arbete eller utförande av en uppgift.
  • Att vara noggrann kan också betyda att man är exakt och korrekt i sitt sätt att uttrycka sig eller presentera information.

Synonymer till ordet noggrann

  • Vanliga synonymer till ordet noggrann är: omsorgsfull, ordentlig, exakt, noga och grundlig.

Hälsningar Ordkollen.