Omfamna eller omfammna?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas omfamna.

Det stavas inte omfammna.

Hälsningar Ordkollen.