Previligerad eller privilegierad?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas privilegierad.

Det stavas inte previligerad.

Det stavas heller inte priviligierad. Ej heller previligierad. Ej heller priviligerad.

Hälsningar Ordkollen.