Rättesnöre eller rättssnöre?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas rättesnöre.

Det stavas inte rättssnöre.

Ordet ”rättesnöre” har sitt ursprung i det fornnordiska ordet ”rétt-snúr”, som betyder ”rätt snöre”. Det är ett bildligt uttryck som syftar på att det är något som ger riktning eller stöd.

Inom lag och rätt kan ett rättesnöre vara en lag, en författning, en dom eller en princip.

Exempel på hur ordet ”rättesnöre” kan användas i en mening

  • ”Rätten ska vara opartisk och följa lagen, som är ett rättesnöre för rättskipningen.”
  • ”I det här fallet är det svårt att veta vad som är rätt eller fel. Det finns inget rättesnöre att luta sig mot.”
  • ”Jag följer mitt eget rättesnöre, även om det inte alltid är lätt.”

Inom juridiken kan ett rättesnöre vara ett viktigt verktyg för att tolka lagar och fatta beslut. Det kan hjälpa till att säkerställa att lagen tillämpas på ett rättvist och konsekvent sätt.

Hälsningar Ordkollen