Sketsch eller sketch?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas sketch.

Det stavas inte sketsch.

Ordet sketch kan användas både i betydelsen en skiss eller ett utkast och i betydelsen ett kort, humoristiskt teaterstycke.

Hälsningar Ordkollen.