Snabela eller snabel-a?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas snabel-a.

Det stavas inte snabela.

Betydelse av ordet snabel-a

Ordet snabel-a är en svensk sammansättning av ordet ”snabel” och tecknet @. Det används för att beskriva tecknet @, som är vanligt förekommande i e-postadresser.

Ordet ”snabel” syftar på den böjda formen på tecknet @, som påminner om en snabel. Tecknet @ används för att skilja mottagarens namn från domänadressen i en e-postadress.

I Sverige är det ganska vanligt att använda ordet ”snabel-a” istället för tecknet @. Detta beror på att ordet är lätt att förstå och att det är ett roligt och lekfullt sätt att beskriva tecknet.

Här är två meningar där ordet ”snabel-a” används:

  • Jag skickade ett e-postmeddelande till dig på dittnamn(snabel-a)gmail.com
  • Tecknet @ kallas också för snabel-a.

I den första meningen används ordet ”snabel-a” för att beskriva e-postadressen till en mottagare. I den andra meningen används ordet ”snabel-a” för att beskriva tecknet @ i allmänhet.

Hälsningar Ordkollen.