Stearin eller paraffin?

Vad är skillnaden?

Stearin är vanligtvis gjort av animaliskt och vegetabiliskt fett medan paraffin vanligtvis tillverkas av fossil olja,

Vilket ska jag då välja?

Paraffin tillverkas vanligtvis av fossil olja som ofta är en restprodukt från oljeindustrin. Paraffin släpper ifrån sig stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten på samma sätt som bensin och olja gör. Utöver att paraffin inte är förnybart har det alltså negativa effekter på vår miljö. När paraffinet blir varmt utsöndrar det cancerogena ämnen, bland annat bensen. Ljus gjorda av paraffin utsöndrar således giftiga ämnen som är skadliga både för hälsan och miljön. Det finns forskare som kommit fram till att partiklarna från dessa ljus kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och att bruket av dessa ljus kan liknas vid passiv rökning. Då du blåser ut ett värmeljus av paraffin frigörs mängder av sotpartiklar som kan förvärra astma och allergier. Utöver detta är ljus av paraffin mer brandfarliga än de av stearin då de har en lägre smältpunkt och kan självantända.

Stearin är ett renare och bättre val för vårt klimat både inne och ute. Så valet av stearin framför paraffin torde kanske te sig ganska självklart. Ändå är stearin inte helt oproblematiskt ur miljöaspekt då animalieindustrin i sig har en stor negativ inverkan på klimatet. Å andra sidan används restprodukter från slakterierna som annars skulle gått till spillo, vilket kan ses som ett sätt att hushålla med våra resurser. Det finns även stearinljus var vegetabiliska del innehåller miljöovänlig palmolja. Så det är viktigt att läsa noga på förpackningens innehållsförteckning. Är produkten Svanenmärkt får den inte innehålla palmolja. Svanenmärkta ljus måste dessutom till 90 procent vara gjorda av en förnybar råvara (läs stearin), vara tillverkad på ett sätt som har en minimal påverkan på miljön och dessutom avge minimalt med miljö- och hälsoskadliga ämnen.

I Sverige förbrukar vi 300 miljoner värmeljus per år. Räknar vi in vår konsumtion av kronljus, blockljus och doftljus kommer vi upp i 18 000 ton per år, bara i Sverige. Miljömärkning Sverige har räknat ut att om alla levande ljus i Sverige skulle vara av stearin istället för paraffin så skulle det spara in utsläpp motsvarande 67 000 bilar på ett år! Det kan därför kännas viktigt att välja ljus som är bra både för hälsan och miljön.

Finns det då inga ljus som är snälla mot både hälsan och miljön och inte kommer från animalieindustrin? Jo, det finns. Dessa ljus kallas vaxljus och utvinns från exempelvis sojavaxet i sojabönor, vaxet från kokosnötter eller raps. De kan vara lite svårare att hitta och är lite dyrare än andra ljus men marknaden växer allt mer i takt med efterfrågan. Läs dock innehållsförteckningen även här så att de inte är utblandade med den dåliga sortens paraffin.

Det finns även stearinljus som tillverkas av stearinsyra som utvinns ur vegetabiliska oljor som oliv. Det står då : 100 % stearin av vegetabiliskt vax. Dessa är helt fria från animaliska produkter, palmolja och paraffin.

Välj vita och doftfria ljus om du inte vet vad färgen och doften har för källa. Glöm inte att sopsortera värmeljusens ljuskoppar alternativt köp refill-varianten.

Hälsningar Ordkollen