Till eller tills?

Hur stavas det?

Ordkollen reder ut när du använder ordet till respektive ordet tills.

Det rätta svaret är att båda dessa ord kan användas som prepositioner och de är då synonyma. Till imorgon betyder alltså samma sak som tills imorgon.

Tills är ursprungligen en sammandragning av till dess. Tills kan även användas som bisatsinledande konjunktion, t.ex. Vänta här tills jag kommer tillbaka från affären. I detta fall använder man inte till.


Hälsningar Ordkollen.