Vad är NATO en förkortning av?

Vad betyder förkortningen?

Det rätta svaret är att NATO är förkortning av North Atlantic Treaty Organization.

Översatt till svenska står förkortningen NATO för Nordatlantiska fördragsorganisationen.

Hälsningar Ordkollen