Vad heter Sveriges kung?

Hur stavas kungens namn?

Vad heter Sveriges kung? – Kungen heter Carl Gustaf Folke Hubertus.

Hur stavas namnet på Sveriges kung? – Det rätta svaret är att namnet på Sveriges kung stavas Kung Carl den sextonde Gustaf.

Så Sveriges kung, Kung Carl den sextonde Gustaf heter Carl Gustaf Folke Hubertus.

Hälsningar Ordkollen.