Vernissage, vernisage eller vennisage?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas vernissage.

Det stavas inte vernisage. Det stavas heller inte vennisage.

Hälsningar Ordkollen.