Någongång eller någon gång

Någongång eller någon gång?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas någon gång.Det stavas inte någongång.

Ordet kan användas både i betydelsen tidvis och inte ofta.

Exempel tidvis: Har du någon gång lämnat ett samtal med en dålig känsla? Det har väl hänt någon gång.

Synonym tidvis: stundom, ibland, emellanåt, då och då

Exempel inte ofta: Stjärnfall ser man bara någon gång i livet.

Synonym inte ofta: sällan, undantagsvis

Hälsningar Ordkollen.

Isåfall eller i så fall

Isåfall eller i så fall?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att orden ska skrivas isär.
Det stavas i så fall.
Det stavas inte isåfall. Det kan även stavas i sådana fall om man avser plural.

Exempel: Brudgummen kan bli sjuk och festlokalen kan brinna upp. I sådana fall är det klokt att ställa in bröllopet.

Exempel: Tänk om jag tappar den blå skon. I så fall vill jag ha den röda skon.

Övrigt om ordet i så fall

  • Synonym: eller under sådana omständigheter

Hälsningar Ordkollen.

Försent eller för sent

Försent eller för sent?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas för sent.

Det stavas inte försent.

Språkrådet skriver i en artikel: ”Det enda korrekta skrivsättet är för sent. Uttrycket kan jämföras med uttryck som för tidig, för dålig, för varm m.fl. Adverbet för har rollen att ange att det som uttrycks av det följande adjektivet eller adverbet föreligger i en grad eller utsträckning som (i sammanhanget) uppfattas som överdriven. Att man inte så sällan ser försent i stället för för sent får nog skyllas på en sammanblandning med verbet försena och former av detta, t.ex. i frasen vara försenad. Dessutom anger Svenska Akademiens ordlista formen försent, vilket nog får ses som en ren redaktionell miss.”

Hälsningar Ordkollen.