Förkortningen för kvadratmeter

Hur förkortas kvadratmeter? Skriver man m2 eller kvm?

Svaret är att både kvm och m2 är korrekta förkortningar av ordet kvadratmeter.

Här är två exempel på meningar där man använder förkortningen kvm eller m2 istället för att skriva ut hela ordet kvadratmeter:

  • Köksgolvet är 15 kvm stort.
  • Bostaden är 100 m2 stor.

Hälsningar Ordkollen