De, dem eller dom

När använder man vad och vad är skillnaden mellan orden?

Många människor har idag lite svårt att veta när man ska använda de, dem eller dom i en mening, så nu vill vi på Ordkollen.se hjälpa dig att göra skillnaden mellan de olika orden lite tydligare och ge dig tips på hur och när du kan använda de, dem eller dom i olika sammanhang.

Orden de, dem och dom är tredje person pluralpronomen i svenskan. De används för att referera till ett obestämt antal personer eller saker i tredje person.

De är subjektsformen av tredje person plural. Det betyder att det används när det är de som utför handlingen i en mening.

Dem är objektsformen av tredje person plural. Det betyder att det används när de utsätts för en handling som utförs av någon annan.

Dom är en sammanslagning av de och dem. Det används i talspråk och i vissa sammanhang i skriftspråk.

Skillnaden mellan de och dem

De och dem har olika funktioner i meningen. De är subjektsformen, medan dem är objektsformen.

De används när det är de som utför handlingen i meningen.

 • De är här.
 • De äter lunch.
 • De spelar fotboll.

Dem används när de utsätts för en handling som utförs av någon annan.

 • Jag ser dem.
 • Jag hör dem.
 • Jag hjälper dem.

Dom

Dom är en sammanslagning av de och dem. Det används i talspråk och i vissa sammanhang i skriftspråk. I talspråk är det den vanligaste formen av tredje person pluralpronomen.

Dom kan användas som både subjekts- och objektsform.

 • Dom är här.
 • Jag ser dom.

I skriftspråk är traditionellt sett dom endast tillåtet i vissa sammanhang, men idag har det blivit mer accepterat i allmänhet. Det är till exempel vanligt att använda dom i informella texter, som e-post och chatt. I mer formella texter, som böcker och tidningar, är det dock ofta rekommenderat att använda de och dem.

Hur används de, dem och dom i olika sammanhang?

De och dem kan användas i många olika sammanhang. De kan användas i vardagliga samtal, i akademiska texter och i skönlitteratur.

I vardagliga samtal är det vanligt att använda dom, både som subjekts- och objektsform. I akademiska texter och i skönlitteratur är det dock mer vanligt att använda de och dem.

Här är några exempel på hur de, dem och dom kan användas i olika sammanhang:

Vardagligt samtal:

 • Dom är så söta!
 • Jag ser dom på bussen.

Akademisk text:

 • De studerar på universitetet.
 • Jag hjälper dem med deras projekt.

Skönlitteratur:

 • De vandrade i skogen.
 • Han såg dem i fjärran.

Sammanfattning av skillnaden mellan de, dem och dom

Orden de, dem och dom är tredje person pluralpronomen i svenskan. De används för att referera till ett obestämt antal personer eller saker i tredje person.

De är subjektsformen av tredje person plural. Det betyder att det används när det är de som utför handlingen i en mening.

Dem är objektsformen av tredje person plural. Det betyder att det används när de utsätts för en handling som utförs av någon annan.

Dom är en sammanslagning av de och dem. Det används i talspråk och i vissa sammanhang i skriftspråk.

Hoppas skillnaden mellan de, dem och dom nu är lite tydligare för dig och att du har en aning om när du ska använda vad i en mening.

Mer läsning om de, dem eller dom

Hälsningar Ordkollen