Ordspråket ”Alla goda ting är tre”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket “Alla goda ting är tre” använder man ofta för att säga att tre saker av något är bra att ha och ger tur, eller att en grupp på tre personer kommer arbeta bra ihop eller ha kul ihop.

I kristendomen är treenigheten (fadern, sonen och den heliga anden) något positivt. Ordspråket “alla goda ting är tre” kommer från Bibeln och betyder att tre är ett bra tal. Några populära exempel från Bibeln är treenigheten (Fadern, Sonen och Den Helige Anden) samt de tre vise männen. Pythagoras kallade tretalet ”fullkomligt”, och än i dag strukturerar den mänskliga tanken gärna i grupper eller stadier om tre. Från mytologin kan nämnas triaderna av gudar i många religioner; i folktron skall magiska handlingar ofta utföras tre gånger, och i västerländsk folksaga är en motsvarande upprepning av viktiga händelsemoment ett karakteristiskt inslag.

Exempel på när man kan använda ordspråket ”Alla goda ting är tre”

Tre kockar gör en soppa. Alla tre kockarna bidrar med sina egna unika talanger och färdigheter för att göra en fantastisk soppa. Som ordspråket säger, “alla goda ting är tre”.

Hälsningar Ordkollen