Stalking eller stalkning?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det på svenska stavas stalkning.

Det stavas inte stalking.

Stalkning är detsamma som att stalka någon. Att stalka någon är detsamma som att maniskt förfölja och smyga på en annan person.

Hälsningar Ordkollen