Brinner upp eller brinner ner?

Är det någon skillnad och när skriver man vad?

Både ”brinner upp” och ”brinner ner” är korrekta uttryck och kan användas i de flesta fall. De har dock lite olika nyanser:

Brinner upp

 • Fokuserar mer på att allt brinner och förstörs.
 • Kan användas oavsett om något återstår av det brinnande objektet.
 • Exempel: ”Hela konstsamlingen brann upp i branden.”

Brinner ner

 • Ger en mer fysisk bild av att något brinner och kollapsar, ofta ner till grunden.
 • Används ofta när det brinnande objektet är en byggnad.
 • Exempel: ”Huset brann ner till grunden under den kraftiga branden.”

I vissa fall kan båda uttrycken användas omväxlande utan att innebörden förändras nämnvärt.

Sammanfattning av skillnaden mellan brinner upp och brinner ner

 • Använd ”brinner upp” om du vill betona förstörelsen av allt som brinner.
 • Använd ”brinner ner” om du vill betona den fysiska kollapsen av en byggnad.
 • I många fall är båda uttrycken acceptabla.

Exempel på meningar

 • Flera bilar brann upp på parkeringen.”
 • Skogen brann ner under den torra sommaren.
 • Ljusstaken brann ner och orsakade en brand.”
 • Dokumenten brann upp i papperskorgen.”
 • Huset brann ner till grunden trots räddningstjänstens insats.”

Självklart så kan man också skriva ”brinna ned” istället för ”brinna ner”.

Hälsningar Ordkollen