Vad är förkortningen av eller dylikt?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av eller dylikt är e.d. eller el. dyl.

Hälsningar Ordkollen.