Vad är förkortningen av med hjälp av?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av med hjälp av är m.h.a. eller mha.

Hälsningar Ordkollen.