Vad är förkortningen av sjuksköterska?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av sjuksköterska är ssk.

Hälsningar Ordkollen.