Vad är förkortningen av ad acta?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av ad acta är a.a. Ad acta betyder till handlingarna.

Hälsningar Ordkollen.