Vad är förkortningen av exklusive?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av exklusive är exkl.

Hälsningar Ordkollen.