Vad är förkortningen av med hänsyn till?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av med hänsyn till är m.h.t.

Hälsningar Ordkollen.