Vad är förkortningen av i och med?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av i och med är i.o.m.

Hälsningar Ordkollen.