Vad är förkortningen av ungefär?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av ungefär är ung.

Hälsningar Ordkollen.